P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz


Výrobky - stavební hmoty
     
 VODOTĚSNÝ TMEL TVD 01 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:
Nátěrovo-stěrkový jednosložkový tmel k dosažení vodotěsnosti betonových výrobků i proti tlakové vodě. Je rovněž určen k lepení dlažeb a obkladů.
 
Kvalita:
Vysoce hodnotná hmota z anorganických materiálů modifikovaná syntetickými přísadami. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, AO č. 204.
 
Barva:
 
Technické parametry:
zpracovatelnost: 120 min
otevřená doba: 65 min
přídržnost k podkladu: 1,65 MPa
vodotěsnost: min. V 4
 
Podklad:
Podklad musí být dostatečně pevný a očištěný, nesmí sprašovat.
Podklady poškozené, s většími nerovnostmi anebo popraskané je nutno předem vyspravit.
 
Zpracování:
Potřebné množství tmelu se smíchá s vodou v dávce cca 0,25 l vody na 1 kg suchého tmelu. Vzniklá malta se důkladně rozmíchá a po 5 až 10 minutách odležení opět krátce promíchá. Nanáší se běžným postupem v tloušťce cca 2 mm. Tmel je dostatečně zatuhlý po 24 hodinách od nanesení.
 
Průměrná spotřeba:
2,5 kg/m² při dokonale rovinném podkladu a tloušťce vrstvy 2 mm.
 
Upozornění:
Rozmíchanou maltu se doporučuje zpracovat nejdéle do 2 hodin.
Práce se nesmí provádět za teplot podkladu i okolí +5°C.
Zákaz příměsí cizích látek.
 
Balení:
25 kg - pytle
 

Název výrobkuObsahBaleníkusů
na
paletě
Cena bez DPH
(kg) (Kč/kg)(Kč/ks)
TMEL VODOTĚSNÝ25Pytel20ceny viz ceníkceny viz ceník