P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.czVýrobky - stavební hmoty
     

 KERATMEL TOD 03 
lepicí standart

    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:
Tmel určený k lepení keramických a cementových obkladů a neprůmyslových dlažeb pro vnitřní a vnější použití. Tmel je možno použít k lepení polystyrénových desek v zateplovacích systémech.
 
Barva:
Přírodní šedá, bílá
 
Kvalita:
Mrazuvzdorná hmota z anorganických pojiv a plniv modifikovaná syntetickými přísadami. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, NO č. 1020. Typ C1T dle ČSN EN 12004.
 
Technické parametry:
přídržnost k podkladu: min. 0,5 MPa
mrazuvzdornost: min. 25 cyklů
 
Podklad:
Podklad musí být dostatečně pevný a očištěný od cizorodých látek (mastné skvrny, vosky, zbytky lepidel, nátěrů aj.), nesmí sprašovat. Podklady poškozené, s většími nerovnostmi anebo popraskané je nutno předem vyspravit cementovou maltou, event. Keratmelem, tímto však v maximální tloušťce 5 mm. Před nanášením Keratmelu na velmi savé podklady či na velmi hladké povrchy se doporučuje použití přípravku Adhezol, který splňuje funkci penetračního nátěru a rovněž spojovacího můstku.
 
Zpracování:
Potřebné množství Keratmelu se smíchá s vodou v dávce cca 0,25 l vody na 1 kg suchého tmelu. Vzniklá malta se důkladně rozmíchá a po 5 až 10 minutách odležení opět krátce promíchá. Nanáší se zubovou stěrkou s výškou zubů přizpůsobenou reliéfu rubové strany obkladu či dlažby. Obkladový materiál se do malty klade bez předchozího ovlhčení a lehce zaklepe. Kladení musí být bezpodmínečně provedeno v době tzv. otevřeného času tmelu, tj. před tvorbou škraloupu na jeho povrchu (cca 30 min. při teplotě 20°C). Otevřenému času je tedy nutné přizpůsobit i velikost pokládané plochy, zvláště horizontální. Malta je dostatečně zatuhlá nejdříve po 24 hodinách od nanesení.
 
Průměrná spotřeba:
1,5 kg/m? při dokonale rovinném podkladu, tloušťce vrstvy 3 mm a použití zubové stěrky
 
Upozornění:
Rozmíchanou maltu se doporučuje zpracovat nejdéle do 2 hodin
Práce se nesmí provádět za teplot podkladu i okolí pod +5°C a nad +30°C
Zákaz příměsí cizích látek.
Skladujte v původních obalech, chraňte před přímými vlivy povětrnosti.
Po otevření zpracujte co nejdříve
 
Balení:
25 kg - pytle
 
Název výrobkuObsahBaleníkusů
na
paletě
Cena bez DPH
(kg) (Kč/kg)(Kč/ks)
KERATMEL TOD 03
lepicí-standard
a) přírodní šedý
b) bílý
 
 
25
25
 
 
Pytel
Pytel
 
 
30
30
 
 
ceny viz ceník
 
 
ceny viz ceník