P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.czVýrobky - stavební hmoty
     

 KERATMEL TOD 03 
lepicí speciál flex

    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:
Flexibilní a mrazuvzdorný tmel pro lepení obkladů a dlažeb v exponovaných podmínkách, vhodné i pro podlahové vytápění. Tmel je určen rovněž pro komplexní aplikaci zateplovacích systémů - k lepení polystyrenu a stěrkování sklotextilní mřížky.
 
Barva:
Přírodní šedá, bílá
 
Kvalita:
Mrazuvzdorná hmota z anorganických pojiv a plniv modifikovaná syntetickými přísadami. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, NO č. 1020. Typ C2TE dle ČSN EN 12004.
 
Technické parametry:
statický modul pružnosti: min. 7500 MPa
přídržnost k betonu: min. 1,0 MPa
přídržnost k polystyrénu: min. 0,1 MPa
mrazuvzdornost: min. 25 cyklů
odolnost proti náhlým teplotním změnám: min. 25 cyklů
 
Podklad:
Podklad musí být dostatečně pevný a očištěný od cizorodých látek (mastné skvrny, vosky, zbytky lepidel, nátěrů aj.), nesmí sprašovat. Podklady poškozené, s většími nerovnostmi anebo popraskané je nutno předem vyspravit maltou.Velmi savé podklady se doporučuje před nanesením Keratmelu napenetrovat přípravkem Adhezol, který zároveň splňuje funkci spojovacího můstku.
 
Zpracování:
Potřebné množství Keratmelu se smíchá s vodou v dávce cca 0,25 l vody na 1 kg suchého tmelu. Vzniklá malta se důkladně rozmíchá a po 5 až 10 min. odležení opět krátce promíchá. Nanáší se zubovou stěrkou s výškou zubů přizpůsobenou charakteru použitého obkladu. Obkladový materiál se klade bez předchozího ovlhčení a zlehka se zaklepe. Kladení musí být bezpodmínečně provedeno v době tzv. otevřeného času tmelu, tj. před tvorbou škraloupu na jeho povrchu (cca 30 min. při teplotě 20°C). Otevřenému času je tedy nutné přizpůsobit i velikost pokládané plochy, zvláště horizontální. Malta je dostatečně zatuhlá nejdříve po 24 hodinách od nanesení.
 
Průměrná spotřeba:
1,5 kg/m2 při dokonale rovinném podkladu, tloušťce vrstvy 3 mm a použití zubové stěrky.
 
Upozornění:
Rozmíchanou maltu se doporučuje zpracovat nejdéle do 2 hodin.
Práce se nesmí provádět za teplot podkladu i okolí pod +5°C a nad +30°C.
Zákaz příměsí cizích látek.
Skladujte v původních obalech,chraňte před přímými vlivy povětrnosti.
Po otevření zpracujte co nejdříve.
 
Balení:
6 a 25 kg - pytle
 

Název výrobkuObsahBaleníkusů
na
paletě
Cena bez DPH
(kg) (Kč/kg)(Kč/ks)
KERATMEL TOD 03
lepící-speciál flex
a) přírodní šedý
 
b) bílý
 
 
25
6
25
6
 
 
Pytel
Pytel
Pytel
Pytel
 
 
30
72
30
72
 
 
ceny viz ceník
 
 
ceny viz ceník