P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz


gipstmel (23K)

Výrobky - stavební hmoty
     
 GIPSTMEL TS 04 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:
Sádrový tmel pro spárování sádrových dílců a sádrokartonových desek určený výhradně k vnitřnímu použití.
 
Barva:
Krémově bílá
 
Kvalita:
Vysoce hodnotná hmota ze sádrového pojiva, plniva a modifikačních přísad. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, AO č. 204.
 
Technické parametry:
zpracovatelnost: 30 min.
přídržnost : 0,25 MPa
pevnost v tlaku: 3,0 MPa
pevnost v ohybu: 2,0 MPa
 
Podklad:
Musí být dostatečně pevný, nosný a suchý. Styčná plocha mezi podkladem a tmelem musí být čistá, nesmí sprašovat.
 
Zpracování:
Potřebné množství tmelu se vsype do čisté vody v poměru cca 0,5 l vody na 1 kg suché směsi a nechá se až do úplného vsáknutí vody odležet. Vzniklá směs se důkladně rozmíchá ručně anebo vrtačkou. Základní spárovaní se provede tak, že se rozmíchaný tmel vtlačí pomocí špachtle kolmo do spáry až po její úplné zaplnění a zarovná se s plochou desky.
Po cca 30 minutách je možné odstranit špachtlí případné zbytky přesahujícího tmelu. Po zaschnutí lze spáru kvůli dokonalému vzhledu spojovaných desek znovu přetmelit tenkým filmem poněkud zředěného tmelu. Případné nerovnosti po vytvrdnutí a vyschnutí tmelu lze opatrně přebrousit.
 
Průměrná spotřeba:
cca 0,3 kg/m2 sádrokartonových desek.
 
Upozornění:
Rozmíchaný spárovací tmel se doporučuje zpracovat nejdéle do 30 minut.
Nářadí a nádoby použité při aplikaci udržovat v čistotě.
Práce se nesmí provádět za teplot podkladu i okolí pod +8°C.
Nezpracovávat již tuhnoucí materiál.
Zákaz příměsí cizích látek.
 
Balení:
5 kg - pytle
 

Název výrobkuObsahBaleníkusů
na
paletě
Cena bez DPH
(kg) (Kč/kg)(Kč/ks)
GIPSTMEL TS 04
Tmel pro spárování sádrokartonu
 
 
5
 
 
Pytel
 
 
72
 
 
ceny viz ceník
 
 
ceny viz ceník