P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.czVýrobky - stavební hmoty
     

 X-RAY STOP 
X-Ray jádrová omítka  

    prohlášení o shodě
bezpečnostní list
školící listy

Použití:
K omítání jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji záření RTG, gama a beta. Ve vyprojektované tloušťce zabezpečuje splnění hygienických norem v oblasti hygieny záření. Povrchy vzniklé po aplikaci X - RAY STOPu se dále upravují jako běžné jádrové omítky nebo obklady.
 
Jako jediný v ČR je tento výrobek nositelem Rozhodnutí státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Závazného posudku hlavního hygienika Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
Kvalita:
Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, NO č. 1020.
 
Technické parametry:
pevnost v ohybu: 2,5 MPa
přídržnost k podkladu: 0,35 MPa
 
Zpracování:
Po rozmíchání X-RAY Stopu s vodou se vzniklá malta nanáší na podkladní zdivo opatřené postřikem obdobně jako jádrová omítka. Je-li však předepsaná vrstva stínící barytové omítky silnější než 1 cm, předepisuje se provádět omítání postupně po vrstvách tloušťky 1 cm vždy po zavadnutí vrstvy předchozí. Podrobný návod na zpracování je uveden ve školicím listu - Aplikace a ošetření stínicí jádrové barytové omítky, který je nedílnou součástí průvodní dokumentace tohoto výrobku.
 
Průměrná spotřeba: 25 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 cm.
 
Upozornění:
  • Jelikož chování a požadavky na vlastnosti X-RAY STOPu kladené nejsou zcela totožné s jádrovými omítkami, doporučuje se konzultovat způsob aplikace s výrobcem.
  • Práce se nesmí provádět za teplot okolí i podkladu pod +5°C.
  • Zákaz příměsí cizích látek.
Balení:
40 kg - pytle
 
ceny viz ceník