P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.czVýrobky - stavební hmoty
     

 X-Ray Stop 
betonový potěr  

    Prohlášení o shodě
školící listy


Použití:
Průmyslově vyráběný beton, který je určen pro stínicí vrstvy, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové vrstvy. Slouží proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji záření RTG. Ve vyprojektované tloušťce zabezpečuje splnění hygienických norem v oblasti hygieny záření.
 
Jako jediný v ČR je tento výrobek nositelem Rozhodnutí státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Závazného posudku hlavního hygienika Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
Kvalita:
Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, AO č. 204.
 
Technické parametry:
pevnost v tlaku: min. 35 MPa
pevnost v tahu za ohybu: min. 4 MPa
 
Zpracování:
Po rozmíchání X-RAY STOPU s vodou se vzniklá směs ukládá, hutní a ošetřuje obdobně jako betonové směsi. Podrobný návod na zpracování je uveden ve školicím listu - Aplikace a ošetření stínicího barytového betonu, který je nedílnou součástí průvodní dokumentace tohoto výrobku.
 
Průměrná spotřeba:
30 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 cm.
 
Upozornění:
  • Způsob aplikace se doporučuje konzultovat s výrobcem.
  • Práce se nesmí provádět za teplot okolí i podkladu pod +5°C.
  • Zákaz příměsí cizích látek.
Balení:
40 kg - pytle
 
ceny viz ceník