P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz

delitko (1K)
Výrobky - stavební hmoty
     
 Gipsmalt OS 01 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:
Jednovrstvá sádrová omítka upravovaná závěrečným hlazením, určená výhradně k vnitřnímu použití, pro ruční i strojní nanášení.
 
Barva:
Krémově bílá
 
Kvalita: Vysoce hodnotná hmota ze sádrového pojiva, anorganického plniva a modifikujících přísad. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, AO č. 204.
 
Technické parametry: zpracovatelnost: 60 min
přídržnost: 0,8 MPa
pevnost v tlaku: 2,3 MPa
pevnost v ohybu: 0,9 MPa
střední zrno: 0,08 mm
 
Podklad:
Gipsmalt OS 01 lze nanášet na všechny obvyklé podklady (cihelné zdivo, pórobeton, sádrové tvarovky, beton). Netradiční podklady je třeba konzultovat s výrobcem. Podklad musí být dostatečně pevný, nosný a suchý, bez cizorodých látek (mastné skvrny, vosky, zbytky nátěrů aj.), nesmí sprašovat. Pro optimalizaci podmínek finální povrchové úpravy i spotřeby se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost rovinnosti podkladu, a povrchy s většími nerovnostmi předem vyspravit. Podklady savé (pórobeton) či příliš hladké (beton) je nutné před aplikací ošetřit penetrační, resp. adhezní vrstvou. Doporučuje se použití přípravku ADHEZOL, který splňuje funkci penetračního nátěru a zároveň i spojovacího můstku. Podklad pod sádrové omítky se nikdy neupravuje cementovým postřikem.
 
Zpracování:
Suchá omítková směs se smíchá s vodou v poměru cca 0,25 l vody na 1 kg suché směsi. Toto množství je však třeba vždy přizpůsobit individuálním poměrům a daným klimatickým podmínkám, použité míchačce či omítačce. Omítka se nanese běžným způsobem buď ručně nebo strojně. Ihned po nanesení se povrch omítky pečlivě srovná hliníkovou latí, zbylé nerovnosti se srovnají až po dostatečném zatvrdnutí povrchu jeho seříznutím speciální velkoplošnou špachtlí. Závěrem se omítka po jemném zvlhčení povrchu dokonale vyhladí ocelovou stěrkou.
 
Průměrná spotřeba:
cca 12 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm. Upozornění:
Nářadí a nádoby použité při aplikaci je nutno udržovat v čistotě.
Práce se nesmí provádět za teplot podkladu i okolí pod +5°C.
Nezpracovávat již tuhnoucí materiál.
Zákaz příměsí cizích látek.
 
Balení:
40 kg - pytle
 
ceny viz ceník