P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz

delitko (1K)
Výrobky - stavební hmoty
     
 Gipsmalt OS 02 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:
Jednovrstvá sádrová omítka upravovaná závěrečným hlazením, určená výhradně k vnitřnímu použití, pro ruční i strojní nanášení.
 
Barva:
Krémově bílá
 
Kvalita:
Vysoce hodnotná hmota ze sádrového pojiva, anorganického plniva a modifikujících přísad. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, AO č. 204.
 
Technické parametry:
zpracovatelnost: 60 min
přídržnost: 0,5 MPa
pevnost v tlaku: 2,3 MPa
pevnost v ohybu: 1,2 MPa
střední zrno: 0,6 mm
 
Podklad:
Gipsmalt OS 02 lze nanášet na všechny obvyklé podklady (cihelné zdivo, pórobeton, sádrové tvarovky, beton). Netradiční podklady je třeba konzultovat s výrobcem. Podklad musí být dostatečně pevný, nosný a suchý, bez cizorodých látek (mastné skvrny, vosky, zbytky nátěrů aj.), nesmí sprašovat. Pro optimalizaci podmínek finální povrchové úpravy i spotřeby se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost rovinnosti podkladu a povrchy s většími nerovnostmi předem vyspravit. Podklady savé (pórobeton) či příliš hladké (beton) je nutné před aplikací ošetřit penetrační, resp. adhezní vrstvou. Doporučuje se použití přípravku ADHEZOL, který splňuje funkci penetračního nátěru a zároveň i spojovacího můstku. Podklad pod sádrové omítky se nikdy neupravuje cementovým postřikem.
 
Zpracování:
Suchá omítková směs se smíchá s vodou v poměru cca 0,25 l vody na 1 kg suché směsi. Toto množství je však třeba vždy přizpůsobit individuálním poměrům a daným klimatickým podmínkám, použité míchačce či omítačce. Omítka se nanese běžným způsobem buď ručně nebo strojně. Ihned po nanesení se povrch omítky pečlivě srovná hliníkovou latí a po dostatečném zavadnutí se rozfilcuje.
 
Průměrná spotřeba:
cca 12 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm.
 
Upozornění:
Nářadí a nádoby použité při aplikaci je nutno udržovat v čistotě.
Práce se nesmí provádět za teplot podkladu i okolí pod +5°C.
Nezpracovávat již tuhnoucí materiál.
Zákaz příměsí cizích látek.
 
Balení:
40 kg - pytle
 
ceny viz ceník