P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz

delitko (1K)
Výrobky - stavební hmoty
     
 Keramalt B15 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:
Průmyslově vyráběná směs jemnozrnného betonu určená pro betonářské práce a opravy betonových mazanin a silnějších cementových potěrů, a to k vnitřnímu i vnějšímu použití.
 
Barva:
Přírodní šedá
 
Kvalita:
Suchá směs složená z portlandského cementu a anorganických plniv. Prokazování shody výrobku je zajištěno dle § 8 NV č. 163/2002 Sb. Posuzováno dle ČSN EN 206-1.
 
Technické parametry: pevnost v tlaku: min. 15 MPa
pevnost v tahu za ohybu: min. 4 MPa
doba zpracovatelnosti: 2 hodiny
zrnitost: 4 mm
 
Podklad:
Podklad musí být dostatečně soudržný, čistý, především zbavený prachu a mastnoty. Pokud je podklad dostatečně pevný, ale nelze mechanicky spolehlivě dočistit, doporučuje se před nanesením Keratmelu B15 penetrovat povrch přípravkem Adhezol.
 
Zpracování:
Po rozmíchání suché směsi s vodou na požadovanou konzistenci se čerstvá betonová směs ukládá, hutní a ošetřuje běžnými stavebními postupy. Je nutno zabránit rychlému vyschnutí čerstvého betonu, proto musí být udržován vlhký.
 
Průměrná spotřeba:
15 - 20 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 cm.
 
Upozornění:
Práce se nesmí provádět za teplot okolí i podkladu pod +5°C.
Zákaz příměsí cizích látek a prosévání malty.
Nezpracovávat již tuhnoucí materiál.
 
Balení:
30 kg - pytle
 
ceny viz ceník