P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz

delitko (1K)
Výrobky - stavební hmoty
     
 TOD 02 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:
Mrazuvzdorný tmel pro lepení obkladů a dlažeb. Je určen k vnitřnímu i venkovnímu použití.
 
Barva:
Přírodní šedá.
 
Kvalita:
Jednosložková hmota z anorganických pojiv a plniv modifikovaná syntetickými přísadami.
Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, NO č. 1020. Typ C1T dle ČSN EN 12004.
 
Technické parametry:
přídržnost k podkladu: min. 0,5 MPa
 
mrazuvzdornost:
min. 25 cyklů
 
Podklad:
Podklad musí být dostatečně pevný, soudržný a očištěný od cizorodých látek (mastné skvrny, vosky, zbytky lepidel, nátěrů aj.), nesmí sprašovat. Pokud je podklad dostatečně pevný, ale nelze mechanicky spolehlivě dočistit, doporučuje se před nanesením Keratmelu penetrovat povrch přípravkem Adhezol. Tento se doporučuje použít rovněž jako spojovací můstek při obkládání všech velmi hladkých, event. též velmi nasákavých povrchů, jakými jsou kovové desky, umakartová jádra či pórobetonové zdivo. U venkovních horizontálních podkladů (balkóny, terasy, lodžie) se doporučuje, aby uživatel nepodcenil technickou správnost pokládky, především ukončení okrajů dlažby a detailů oplechování, jakož i vliv nevhodných klimatických podmínek.
 
Zpracování:
Potřebné množství tmelu se smíchá s vodou v dávce cca 0,25 l vody na 1 kg suchého tmelu. Vzniklá malta se důkladně rozmíchá a po 5 až 10 min. odležení opět krátce promíchá. Malta se nanáší zubovou stěrkou. Obkladový materiál se do malty klade bez předchozího ovlhčení a zlehka se zaklepe. Malta je dostatečně zatuhlá nejdříve po 24 hodinách od nanesení.
 
Průměrná spotřeba:
1,5 kg/m2 při dokonale rovinném podkladu, tloušťce vrstvy 3 mm a použití zubové stěrky.
 
Upozornění:
  • Rozmíchanou maltu se doporučuje zpracovat nejdéle do 2 hodin.
  • Práce se nesmí provádět za teplot podkladu i okolí pod +5°C.
  • Zákaz přidávání dalších látek.
  • Skladujte v původních obalech, chraňte před přímými vlivy povětrnosti.
Balení:
25 kg - pytle
 
ceny viz ceník