P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz

delitko (1K)
Výrobky - stavební hmoty
     
 TZS 06 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:
Tmel vhodný pro ruční lepení a armovaní tepelně izolačních desek, jak samostatně, tak v tepelně izolačních systémech.
 
Barva:
Přírodní šedá
 
Kvalita:
Suchá směs složená z anorganických pojiv, plniv a modifikovaná syntetickými přísadami. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, AO č. 204.
 
Technické parametry:
statický modul pružnosti: 15 000 MPa
přídržnost k betonu: 0,8 MPa
přídržnost k polystyrénu: 0,06 MPa
mrazuvzdornost: min. 25 cyklů
ekvivalentní difúzní tloušťka: 0,02 m
 
Podklad:
Podklad musí dostatečně pevný a očištěný od cizorodých látek (mastné skvrny, vosky, zbytky lepidel, nátěrů aj.), nesmí sprašovat. Podklady poškozené, s většími nerovnostmi anebo popraskané je nutno předem vyspravit maltou. Velmi savé podklady se doporučuje před nanesením Keratmelu napenetrovat přípravkem Adhezol, který zároveň splňuje funkci spojovacího můstku.
 
Zpracování:
Potřebné množství Karamelu se smíchá s vodou v dávce cca 0,25 l vody na 1 kg suchého tmelu.Vzniklá malta se důkladně rozmíchá a po 5 až 10 min odležení opět krátce promíchá. Tmel se nanese na izolační desku, rozprostře se do tloušťky cca 3-5 mm a horizontálně vlnovitě pročeše zubovou stěrkou. V případě aplikace na méně rovný podklad (např. neomítnuté zdivo) se tmel nanese po obvodě desky v šířce cca 5 cm a 3x do středu v tloušťce cca 2-3 cm. Kontaktní plocha lepicího tmelu mezi podkladem a izolační deskou musí být min. 40%. Tepelně izolační deska s lepidlem se přitlačí na podklad, vyrovná a dále se postupuje podle doporučeného technologického postupu pro tepelně izolační systém. Lze lepit i na omítnuté zdivo. V případě nutnost se izolační deska mechanicky upevní ke stavební konstrukci vhodnými kotvícími prvky.
 
Armovací vrstva:
na izolační desku se nanese lepicí a armovací tmel v předepsané tloušťce, do srovnané vrstvy se vtlačí armovací síťovina, překryje a vyrovná se další vrstvou malty. Tloušťka armovací vrstvy min. 4 mm. Výztužná síť musí být uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky armovací vrstvy od vnějšího povrchu a překryta min. 1 mm vrstvou. Po konečném vyrovnání armovací vrstvy nesmí být výztužná síť obnažena (ani po přebroušení případných nerovností). Takto je připraven podklad (po příslušné době zrání) pro nanesení vrchní omítky.
 
Průměrná spotřeba:
cca 8 kg/m2 - lepení i armování.
 
Upozornění:
  • Rozmíchanou maltu se doporučuje zpracovat nejdéle do 2 hodin.
  • Práce se nesmí provádět za teplot podkladu i okolí pod +5°C a nad +30°C.
  • Zákaz prosévání směsi a přidávání dalších látek.
  • Skladujte v původních obalech, chraňte před přímými vlivy povětrnosti.
  • Po otevření zpracujte co nejdříve.
Balení:
25 kg - pytle
 
ceny viz ceník