P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz

delitko (1K)
Výrobky - stavební hmoty
     
 Keramalt SMS 01 
zdicí malta 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:

Suchá maltová směs určená ke spojování keramických či vápnosilikátových zdicích prvků, pro obvodové i vnitřní stěny. Pro vyzdívání sádrových tvarovek je použití této malty nepřípustné.

Barva:

Přírodní šedá

Kvalita:

Suchá maltová směs složená z anorganických pojiv a plniv. Prokazování shody výrobku je zajištěno dle § 5 NV č. 190/2002 Sb. Posuzováno dle ČSN EN 998-2: Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění.

Podklad:

Podklad musí být dostatečně pevný a očištěný od cizorodých látek (prach, mastné skvrny, vosky, zbytky lepidel, nátěrů aj.). Příliš savé nebo vyschlé zdicí prvky se doporučuje před nanášením malty zvlhčit.

Zpracování:

Potřebné množství malty se rozmíchá s vodou v dávce cca 0,3 l vody na 1 kg suché směsi. Míchání lze provádět jak v bubnové, tak i kontinuální míchačce. Rozmíchaná směs se nanáší v požadované tloušťce ručně buď zednickou naběračkou nebo lžicí.

Průměrná spotřeba:

15 kg/m2 při tloušťce vrstvy 10 mm a dokonale rovinném podkladu.

Upozornění:
  • Rozmíchanou maltu se doporučuje zpracovat nejdéle do 3 hodin.
  • Práce se nesmí provádět za teplot podkladu
    i okolí pod +5 °C a nad +30 °C.
  • Zákaz přidávání dalších látek
  • Skladujte v původních obalech, chraňte před přímými vlivy povětrnosti.
Balení:

30 kg - pytle