P.O.Box 53
666 01 Tišnov
Tel., fax: 549 213 862
brno@rosomac.cz

delitko (1K)
Výrobky - stavební hmoty
     
 Keramalt SMS 31 
štuková omítka vnitřní 
    prohlášení o shodě
bezpečnostní list

Použití:

Suchá omítková směs určená k ručnímu provádění vnitřních štukových omítek.

Barva:

Přírodní bílá

Kvalita:

Suchá maltová směs složená z anorganických pojiv, plniv a zušlechťujicích přísad. Prokazování shody výrobku je zajištěno dle § 5 NV č. 190/2002 Sb. Posuzováno dle ČSN EN 998-1: Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky.

Technické parametry:
  • přídržnost k podkladu: min. 0,2 MPa
  • pevnost v tlaku: min. 2 MPa (kategorie CS II)
  • zrnitost: max. 0,7 mm
Podklad:

Štuková omítka se nanáší na podkladní omítku jádrovou. Podklad musí být dostatečně vyzrálý, soudržný, rovinný a očištěný od cizorodých látek (prach, mastné skvrny, vosky, zbytky lepidel, nátěrů, aj.). Podklady s většími nerovnostmi anebo nadměrně popraskané je nutno předem vyspravit. Velmi savé anebo velice hladké podklady se doporučuje před nanesením Keramaltu ošetřit přípravkem Adhezol, který splňuje funkci penetračního nátěru a zároveň spojovacího můstku.

Zpracování:

Potřebné množství omítky se rozmíchá s vodou v dávce cca 0,25 l vody na 1 kg suché směsi. Míchání lze provádět jak v bubnové, tak i kontinuální míchačce, případně pro malá množství omítky ručním míchadlem v odpovídající nádobě. Rozmíchaná směs se nahazuje ručně v požadované vrstvě zpravidla zednickou lžicí či novodurovým hladítkem, kterým se zároveň roztírá. Po nanesení a přiměřeném zavadnutí se omítka rozfilcuje filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky.

Průměrná spotřeba:

3,5 kg/m2 při tloušťce vrstvy 2,5 mm a dokonale rovinném podkladu.

Upozornění:
  • Práce se nesmí provádět za teplot podkladu i okolí pod +5°C a nad +30°C.
  • Zákaz příměsi cizích látek.
  • Skladujte v původních obalech, chraňte před přímými vlivy povětrnosti.
Balení:

25 kg - pytle